Tel : +90 442 233 33 89 |

Stratejik Plan

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 7 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Oda Organları seçimi sonrasında önümüzdeki 4 yıl için yeniden görev almış bulunmaktayız.

Bir yol haritası şeklinde 4 yıl içerisinde kim, neyi, nerede, ne zaman ve nasıl yapacak mantığıyla belirli amaç ve hedefler doğrultusunda yürüteceğimiz faaliyetlerimizi, kentsel ve bölgesel gelişmeye katkı sağlamak amacıyla da destekleyen yeni dönem Stratejik Planını takdirlerinize sunmaktan kıvanç duyuyorum. 2018–2022 yıllarını kapsayan, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı danışmanlığında ve Odamızın İş ve Endüstri İlişkileri Birimi koordinatörlüğünde yürütülen Stratejik Plan, Mayıs Eylül 2018 dönemi içerisinde, yönetime katılım ilkesinden hareketle; bütün meslek grupları temsilcilerimizin, il protokolü temsilcilerimizin ve personelimizin yer aldığı, SWOT analizi, hedef ve faaliyetlerin belirlendiği eğitimler ve çalıştaylar ile gerçekleştirildi.

Oluşturulan bir planlama komisyonunun da denetim ve değerli katkılarıyla son şeklini alarak Oda Yönetim Kurulunun kabulüyle uygulanmaya başlandı. ETSO Stratejik Planı’nda, ilki “Endüstri ve Ticaret Ekosisteminin İyileştirilmesine Katkıda bulunmak” ikincisi “Hizmetlerde Üstün Kalite Düzeyini Yakalamak”. üçüncüsü de “Sosyal Sorumluluk Bilincinin Gelişmesine Katkıda Bulunmak” olmak üzere üç temel amaç çerçevesinde hedef ve faaliyetlerimiz planlandı. Bu Stratejik Planın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, uygulanabilirliğini sağlamak için ilgili performans göstergeleriyle planın yakından izleneceğini yine aynı disiplin ve fedakârlıkla çalışacağımızı önemle vurgulamak isteriz. Üstlendiği misyon ve vizyonun gereği olarak; amaç ve hedeflerini gerçekleştirmiş şekilde bir sonraki döneme birikimlerimizi aktarmak dileğiyle…

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Stratejik Plan 2014 – 2017 görüntülemek için tıklayınız
Stratejik Plan 2018 – 2022 görüntülemek için tıklayınız