Tel : +90 442 233 33 89 |

Stratejik Plan

lutfu-yucelik

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak, gelişen, değişen dünyada, teknoloji ile beyin gücünün hâkim olduğu çağdaş düzene ayak uydurmak için çalışmalarımızı geniş bir yelpazede sürdürüyoruz artık söylem değil eylem zamanı!

Oda Yönetimi ve çalışanlarının önümüzdeki 4 yıl içerisinde neler ya­pacağı, ne tür projeler uygulayacağı, kentsel ve bölgesel gelişmeye katkı sağlamak amacıyla hangi girişimlerde bulunacağını ayrıntılarıyla gösteren bir planın hazırlanması gerekiyordu. Bu gerçekten hareke­tle; Odamız meclis üyelerinin de katılımları ile belirlenen stratejileri bir Plana dönüştürme kararı aldık.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi Buket KARATOP ve İş ve Endüstri İlişkileri Uzmanımız Mehtap YARBAŞI bize 2009-2013 yıllarını kapsayacak bir proje hazırla­mak için çalışmalara başladı ve oluşturulan Stratejik Planlama Komisyonu ile birlikte 2009-2013 yılları Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Strateji Planı hazırlandı.

Yönetime katılım amacıyla bütün meslek gruplarımızdan tem­silcilerimizin yer aldığı eğitimler ve çalıştaylar gerçekleştirildi. 2009 Mart – Aralık dönemi içerisinde uzun süren çalışmalar neticesinde Erzurum’un genel sosyo-ekonomik profili çıkarıldı, çözülmesi gereken sorunlara yönelik hedef ve stratejiler belirlendi.

Plan hazırlıklarında Erzurum’un ticaret, sanayi, turizm ve eğitim alanlarında gelişimini sağlayacak önemli proje fikirleri gelişti. Böylece, modernleşme, gelişme yolunda, 2011 Universi-ade’ ın yeni bir vizyon kazandırdığı şehrimize eğitimde marka olmak için bir ikinci üniversite kurma isteğimizi ve ihracatta istenilen düzeyi yakalamak amacıyla da demiryolu, karayolu ulaşım projelerinin hayata geçirilmesinin önemini planımıza dahil ettik.

ETSO Stratejik Planı’nda, ticaretin, sanayinin ve sosyal hayatın gelişmesi için; Ortak Akıl toplantıları, Genç ve Kadın Girişimciler aracılığıyla Girişimciliğin desteklenmesi, Beyin FırtınasıTakımlarıyla geleceğin sektör ve mesleklerinin belirlenmesi, sürekli iyileştirme prensibindenhareketle üyelerimize ve personelimize eğitim, bilgilendirme, motivasyon imkanlarının sağlan­ması, Aktüel ETSO kurulu aracılığıyla sanatsal, sosyal, kültürel ve eğitim içerikli çalışmaların yürütülmesi gibi başlıklar ön plana çıkmaktadır.

Bu Stratejik Planının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, uygulanabilir­liğini sağlamak için yine aynı performansla ve fedakârlıkla çalışacağımızı önemle vurgulamak isteriz.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Lütfü YÜCELİK

Stratejik Plan 2014 – 2017 görüntülemek için tıklayınız
Stratejik Plan 2018 – 2022 görüntülemek için tıklayınız

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text