Tel : +90 442 233 33 89 |

Tarihçe

etso-logomuz

Odamızın Tarihçesi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Anadolu’da kurulan en eski meslek kuruluşlarındandır. Resmi kuruluş tarihi 1919 olarak belirlenmesine rağmen, ilk kuruluş çalışmaları 1838 yılında yayınlanan kanuna dayanmaktadır. Tanzimat döneminde, 2. Abdülhamit’in emri ile tarım, sanayi ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla ilk olarak idari ve hukuksal düzenlemelere girişildi. Meclis-i zi­raat ve sanayi (1838), ıslah-ı sanayi komisyonu (1865), meclis-i ticaret ve ziraat ülkenin tarım, sanayi ve ticari alanlarda güçlendirilmesi için gerekli olan önerileri üretmek gibi işlevlerle yüküm­lüydüler.

1876 yılındaçıkarılan bir emirnamedeİstanbul, Konya, Selanik,İzmir, Beyrut, Trabzon,Erzurum, Adana, Ankara, Edirne, Bursa, Rodos, Midilli, Sakız, Limni. Yanya,şehirlerinde mecli-s-i ticaret ve ziraat kurulmasına karar verilmiştir.Çıkan emirnameye istinaden ilk olarak 1880yılında Dersaadet Ticaret Odası ismi ileİstanbul Ticaret Odası, 1882 yılında ise Konya veİzmirTicaret Odalarıkurulmuştur.

31 Mayıs 1910 yılında çıkan nizammane ile meclis’i ticaret ve ziraat yerine ziraat çıkarılarak ticaret ve sanayi odalarının kurulmasına karar verildi. Böylelikle kurulan dersaadet ticaret odası, İstanbul ticaret ve sanayi odası olarak işlevine devam etmiştir. Erzurum ticaret ve sanayi odası kuruluş çalışmaları1910 yılında ki nizannameye göre başlamış, resmi kuruluş ise 1919 olarak belirlenmiştir. Bilinen ilk Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Tevfik Alyanak’tır.