Tel : +90 442 233 33 89 |

Tarihçe

etso-logomuz

Odamızın Tarihçesi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Anadolu’da kurulan en eski meslek kuruluşlarındandır. Resmi kuruluş tarihi 1919 olarak belirlenmesine rağmen, ilk kuruluş çalışmaları 1838 yılında yayınlanan kanuna dayanmaktadır. Tanzimat döneminde, 2. Abdülhamit’in emri ile tarım, sanayi ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla ilk olarak idari ve hukuksal düzenlemelere girişildi. Meclis-i zi­raat ve sanayi (1838), ıslah-ı sanayi komisyonu (1865), meclis-i ticaret ve ziraat ülkenin tarım, sanayi ve ticari alanlarda güçlendirilmesi için gerekli olan önerileri üretmek gibi işlevlerle yüküm­lüydüler.

1876 yılındaçıkarılan bir emirnamedeİstanbul, Konya, Selanik,İzmir, Beyrut, Trabzon,Erzurum, Adana, Ankara, Edirne, Bursa, Rodos, Midilli, Sakız, Limni. Yanya,şehirlerinde mecli-s-i ticaret ve ziraat kurulmasına karar verilmiştir.Çıkan emirnameye istinaden ilk olarak 1880yılında Dersaadet Ticaret Odası ismi ileİstanbul Ticaret Odası, 1882 yılında ise Konya veİzmirTicaret Odalarıkurulmuştur.

31 Mayıs 1910 yılında çıkan nizammane ile meclis’i ticaret ve ziraat yerine ziraat çıkarılarak ticaret ve sanayi odalarının kurulmasına karar verildi. Böylelikle kurulan dersaadet ticaret odası, İstanbul ticaret ve sanayi odası olarak işlevine devam etmiştir. Erzurum ticaret ve sanayi odası kuruluş çalışmaları1910 yılında ki nizannameye göre başlamış, resmi kuruluş ise 1919 olarak belirlenmiştir. Bilinen ilk Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Tevfik Alyanak’tır.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text