Tel : +90 442 233 33 89 |

Erzurum Valiliği – Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü İhale İlanı

Erzurum Valiliği – Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü İhale İlanı
17 Nisan 2017

Değerli Üyemiz;

Erzurum Valiliği – Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nden gelen 10.04.2017 tarih ve 91105088-300-2405 sayılı yazı;

   4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek-3 üncü maddesi ile 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara göre, yazımız eki ilan metninde yazılı Hazine adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 (kırk dokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir .

Taşınmaz Listesi ve Detaylar İçin Tıklayınız.