Tel : +90 442 233 33 89 |

Erzurum’da KÜSİ Toplantısı

Erzurum’da KÜSİ Toplantısı
10 Kasım 2016

Erzurum’da, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin (KÜSİ) paydaşları arasındaki sinerjiyi artırmak amacıyla oluşturulan, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu’nun 2016 yılı üçüncü toplantısı, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi.

Vali Seyfettin Azizoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Atatürk Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, ETÜ Rektör Yardımcısı ve KÜSİ Erzurum Koordinatörü Prof. Dr. Bayram Şahin, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Saim Özakalın, I. OSB Yönetim Başkanı Zafer Ergüney, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı İbrahim Buğdaycı, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürü Veysel Vural, TSE Bölge Müdürü İbrahim Seyhan, Ata Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Sadeler, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Mehmet Ali Çakal, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler, ETÜ Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fatih Yetim ve ETÜ Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Daştan katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Seyfettin Azizoğlu, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin önemine işaret ederek, bu konuda paydaşlar arasındaki sinerjinin artırılmasının daha verimli çalışmalara zemin hazırlayacağını söyledi. İlgili kurumların katılımıyla oluşturulan, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu’nun, ulusal inovasyon (yenilikçilik) ekosisteminde, kamu-üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve sanayi sektörünü; rekabet gücü ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen, ileri teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçladığını ifade eden Vali Azizoğlu, kurulun bu amaca hizmet edecek çalışmaları titizlikle sürdüreceğini vurguladı.

Toplantıda kurul üyeleri de konuyla ilgili düşüncelerini dile getirerek, yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüşlerini paylaştılar. Toplantıya ETSO’yu temsilen katılan Meclis Başkanı Saim Özakalın, ülkeler arasındaki gelişmişlik farkını belirleyen en önemli faktörün; teknoloji üretimi ve kullanmadaki başarısı olduğuna dikkati çekerek, “Sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar, inovatif ve katma değeri yüksek ürün üretmekteki problemlerine, üniversitelerle yapacağı işbirliği ile hem kısa zamanda çözüm bulacak hem de daha verimli çalışmaya başlayacaktır. Sanayicimiz yaşadığı problemleri üniversiteye taşıyamaz ve kendi içerisinde çözmeye çalışırsa problem çözme noktasında çok daha uzun zaman harcayabilir. Aynı şekilde, teknoloji üretilen üniversiteler ve teknoloji geliştirme merkezlerinden, sanayiye indirilemeyen ARGE’nin hükmünün ne kadar olacağı açıktır. Bu sebeple bu işbirliğinin bütün paydaşları sorumluluk biliciyle hareket ederek, gerçek anlamda kamu-üniversite-sanayi işbirliği temin edilmelidir” diye konuştu.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text