Tel : +90 442 233 33 89 |

Et ve Süt Kurumu – Ağrı Et Kombinası Müdürlüğü İhale İlanı

Et ve Süt Kurumu – Ağrı Et Kombinası Müdürlüğü İhale İlanı
28 Mart 2017

Değerli Üyemiz;

Ağrı Et Kombinası Müdürlüğü’nün 24.03.2017 tarih ve 334 sayılı yazısı;

   Büyük ve Küçük Baş Hayvan Sakatat ve Deri, Ham Kemik İhalesi

   İthal ve yerli ayrımı yapılmaksızın İş yerimizde Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos /2017 ( dört ay) ayları kapsayan büyük baş sırtta düşme derisi (kele derisi) dahil Küçük baş hayvan deri ve bağırsak satış ihalesi 12.04.2017 tarihinde saat 10,00 da,

   Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos /2017 tarihinde Büyükbaş hayvan sakatat ve yan ürünler, hayvansal yağlar, ham kemik ve Küçükbaş hayvan sakatatları satış ihalesi aynı tarihinde saat 14,00 de yapılacaktır Teknik şartname bedeli 50,00 (elli)TL Kurum veznesine yatırılması gerekmektedir.

 

Büyük baş sakatat ve ham yağlar          10,000 TL              Saat 14,00 da

Büyük baş Deri ve kelle deri dahil        10,000 TL              Saat 10,00 da

Küçük baş Deri ve bağırsak                    5,000 TL                Saat 10,00 da

Küçük baş sakatat Geçici                        5,000 TL                Saat 14,00 da

Ham Kemik                                                500 TL                   Saat 14,00 da

 

İrtibat;

04722162669

5326824729

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text