Tel : +90 442 233 33 89 |

ETSO Meclisi’ne, “KOBİGEL” Sunumu

ETSO Meclisi’ne, “KOBİGEL” Sunumu
28 Mart 2016

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Erzurum Hizmet Merkezi Müdürlüğü, KOBİ destekleriyle ilgili bilgilendirme toplantılarına Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’yla (ETSO) devam etti.

ETSO’nun Mart ayı Meclis toplantısına konuk olan KOSGEB Erzurum Hizmet Merkezi Müdürü Veysel Vural Meclis üyelerine, “KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı” konulu bir sunum yaptı. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Meclis Başkanı Saim Özakalın ve Meclis üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda, KOSGEB’in KOBİ’lere verdiği desteklerden söz eden Vural, 2016 yılı Şubat ayı itibariyle KOSGEB veri tabanına kayıtlı KOBİ sayısının 828 bin 635 olduğunu belirterek, 2015 yılında toplam 37 bin 936 işletmenin 350 Milyon TL tutarında desteklendiğini dile getirdi.

Proje esaslı KOBİGEL’in, projelerin, geri ödemesiz 300 Bin TL, geri ödemeli 700 Bin TL olmak üzere toplam 1 Milyon TL’ye kadar desteklendiği bir program olduğunu ifade eden KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürü Veysel Vural, programın amacının; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesi olduğunu söyledi.

Sunumunda, KOBİGEL kapsamında hazırlanan projelerin, 1. ve 2. bölgelerde yüzde 60, 3, 4, 5 ve 6’ncı bölgelerde ise yüzde 80 oranında desteklendiğini belirten Vural, 1 Nisan 2016’da başlayacak başvuruların, 6 Mayıs 2016 tarihinde sona ereceğini kaydederek, proje teklif çağrılarının “Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme” ve “Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin Arttırılması” olarak iki başlık altında yapılacağını ifade etti.

Veysel Vural konuşmasında, KOBİGEL destek şartlarını ve proje hazırlanırken dikkat edilecek hususları şöyle sıraladı;

 • ž  İşletmenin belirlenmiş bir sorunu veya ihtiyacını gidermek üzere birden fazla etkinlik veya faaliyetlerin bir araya gelmesiyle, bazı çıktıların elde edilmesi ve bu çıktıları aracılığıyla proje amacına ulaşılmasını sağlamalıdır.
 • ž  Yalnızca bir mal veya hizmetin teminine yönelik bir faaliyet proje olarak sunulmamalıdır.
 • ž  Proje, işletmenin tüm sorun ve ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olmamalıdır.
 • ž  Projenin, net olarak tanımlanmış, açık olarak ifade edilmiş ve okunduğunda farklı anlamlar çağrıştırmayacak bir amacı olmalıdır.
 • ž  Amacınız soyut ve ulaşılamaz değil; ulaşılabilir, gerçekçi ve somut çıktılar üreten nitelikte olmalıdır.
 • ž  Proje amacını gerçekleştirmek için hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için de planlanmış faaliyetler tanımlanmalıdır.
 • ž  Seçilmiş olan faaliyetlerin ve bu faaliyetleri gerçekleştirirken kullanılacak yöntemlerin projenizin amaçlarına ulaşmak için gerekli ve doğru seçilmiş olmasına dikkate ediniz.
 • ž  Faaliyetleriniz zaman planınız ve bütçeniz için temel oluşturacaktır. Bu sebeple amaç-hedef-bütçe açısından anlamı ilişkiler kurabileceğiniz faaliyetler belirlenmelidir.
 • ž  Faaliyetleri gerçekleştirdikten sonra projenin tamamlanması sonucunda somut bir çıktının olması gerekmektedir.
 • ž  Proje bütçesinde yer verilen giderler, proje faaliyetleri ile ilişkilendirilmelidir.
 • Proje bütçesi oluşturulurken gerçek maliyetlere odaklanılmalı ve gerekli piyasa araştırması yapılarak uygun maliyetler tespit edilmelidir.
Toplantının sonunda, KOSGEB Erzurum Hizmet Merkezi Müdürü Veysel Vural Meclis üyelerinin konuyla ilgili sorularını cevaplandırdı.

BAŞKAN YÜCELİK, “FİRMALAR ABİGEM’DEN FAYDALANSIN”

Meclis toplantısında KOSGEB’in işletmelere yönelik destekleriyle ilgili düşüncelerini dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik de, KOBİGEL desteklerinden faydalanmak isteyen firmaların Oda bünyesinde faaliyet gösteren Erzurum Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi’nin (ABİGEM) bu alandaki tecrübelerinden faydalanarak proje hazırlatabileceklerini vurguladı. ABİGEM’in sadece Erzurum’da değil, Bayburt, Gümüşhane, Kars ve Elazığ başta olmak üzere birçok ilde eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiğini anlatan Başkan Yücelik, Ekim 2015 dönemine kadar sadece Erzurum ve Bayburt illerinde yaklaşık 100 girişimcinin KOSGEB’ten destek onayı aldığını sözlerine ekledi.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text