Tel : +90 442 233 33 89 |

ETSO’da Dış Ticaret Semineri

ETSO’da Dış Ticaret Semineri
25 Mayıs 2016

Ekonomi Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Genel Sekreterliği ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) organizasyonuyla, “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlendi.

Erzurum’daki firmalarda çalışan elemanların ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin dış ticaretle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek ve nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen seminer, ETSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Seminere, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Akal, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı İbrahim Buğdaycı, KOSGEB Erzurum Hizmet Merkezi Müdürü Veysel Vural, ETSO Genel Sekreter Yardımcısı Kürşat Karagöl, DAİB Genel Sekreter Yardımcısı Melih Leylioğlu ile Ekonomi Bakanlığı uzmanları, sektör temsilcileri ve üniversite öğrencileri katıldı.

Erzurum’da ihracat seviyesinin yükselmesi, bölge ülkeleriyle yapılan ticaretin ve ihracatın artmasına yönelik yapılması gerekenlerin de ele alındığı seminerde ilk olarak, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanı Ümit Ateşağaoğlu, ihracatta sağlanan devlet yardımlarıyla ilgili bir sunum yaptı. “Türk Ürünlerinin markalaşması”, “Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqulitiy’nin Desteklenmesi” ile “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tasarım Destekleri” ile ilgili katılımcılara bilgi veren Ateşağaoğlu ayrıca, “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi” ve “Yurt dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi” konu başlıklarıyla da iki ayrı sunum yaptı.

Seminerde daha sonra Türk Eximbank Temsilcisi Ece Aysun Cömert, “Türk Eximbank İhracat Kredi ve Garanti Programları”, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanı Arda Ocak, “Gürcistan Pazarına İhracat İmkanları”, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Oğuzhan Kökosmanlı da, “İran Pazarına İhracat İmkanları” konulu sunum yaptı. Konuşmasında İran’la ilgili detaylı bilgiler veren ve bu ülkeye uygulanan ambargolardan söz eden Oğuzhan Kökosmanlı, İran’ın ihracat yapısı ve Türkiye arasındaki dış ticaretin durumuyla ilgili bilgiler aktardı.

İran’daki firmalarla iş yaparken dikkat edilmesi gereken hususları sıralayan Kökosmanlı şunları söyledi; “İran ile iş yapmadan önce detaylı bir hazırlık yapılmalı, İran ile iş yapan firmalardan, meslek örgütlerinden (Ticaret ve Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri), Ticaret Müşavirliği’nden, DEİK’ten ve Ekonomi Bakanlığı’ndan bilgiler alınmalı, ilgili web sayfalarından gerekli araştırmalar yapılmalıdır. İran’ın Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olmaması her zaman göz önünde bulundurulması gereken bir husustur. Sözleşmelerde ihtilaf durumunda Türkiye Mahkemelerinin yetkili kılınması için ısrarcı olunmalıdır. Ülkemizdeki İran diplomatik temsilciliklerinden de bilgiler alınmaya çalışılmalıdır. İran pazarına giriş uzun vadeli bir proje olarak planlanmalıdır. Sektörel fuarlara bireysel veya milli katılım sağlanmalıdır. Verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksiz olduğu farklı kaynaklardan doğrulanmalıdır. İran’da yatırım yapan, şirket kuran, ticaret ve üretim yapan firmalarımız İran mevzuatına ve mali sistemine aykırı işler yapmaktan mutlak şekilde kaçınmalıdır.”

İhracat Genel Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanı Arda Ocak da, “Gürcistan Pazarına İhracat İmkanları” ile ilgili sunumunda, Türk firmalarının Gürcistan’ı tercih etmelerinin sebeplerini sıraladı.

Gürcistan’daki Türk yatırımlarının büyüklüğünün bu sebeplerin başında geldiğini dile getiren Ocak şu ifadeleri kullandı; “Tüketimde ithalata bağımlı bir yapıya sahip olması, Türk ve Gürcistan ekonomilerinin rekabetçi olmaktan çok tamamlayıcı bir yapıda olması, Ticaret ve yatırım açısından işbirliği imkanlarının ve önemli potansiyelin bulunması, Ülkemize sınır komşusu olması ve Serbest Ticaret Anlaşması, Özelleştirme süreci ve Gürcistan’ın son dönemde batı ekonomileriyle imzaladığı anlaşmaların da etkisi ile sanayi sektörüne doğrudan yabancı yatırım girişinin gözlenmesini, Türk firmalarının bu ülkeyi tercih etmelerinin diğer sebepleri olarak sıralayabiliriz”

Katılımcılar seminerin ardından merak ettikleri konularla ilgili uzmanlara sorular yönelttiler.