Tel : +90 442 233 33 89 |

ETSO’dan, KÜSİ Eylem Planı Çalıştayı’na destek

ETSO’dan, KÜSİ Eylem Planı Çalıştayı’na destek
17 Kasım 2017

Erzurum Teknik Üniversitesi’nde Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı ve ETÜ işbirliği ile Erzurum için Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) çalışma modeli hazırlanmasına yönelik bir çalıştay gerçekleştirildi.
Öğretim üyelerinin yanı sıra ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin iştirak ettiği çalıştaya ETSO adına Meclis Başkanı Saim Özakalın katıldı. Çalıştayda konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, şehrin sanayisinin gelişmesi için üniversite olarak öğretim üyeleriyle laboratuvarlarla her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek, çalışmanın Erzurum için hayırlı olmasını temenni etti.
KÜSİ Strateji Belgesi gereğince Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan, 81 ili temsilen 96 öğretim üyesinin görev aldığı KÜSİ Çalışma Grubu’nun Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Şahin, Erzurum ili üniversite sanayi çalışmaları hakkında kısa bir bilgi verdi. Yapılan sanayi ziyaretleri ve anket çalışmaları sonucunda mühendis istihdam eden firma sayısının az olduğunu, buna bağlı olarak ürün geliştirmeye ve verimlilik artışına yönelik çalışmaların yetersiz olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Bayram Şahin, Erzurum’da üretilen ürünlerin muadillerine göre uygun fiyatta olduğunu, bununla birlikte üretim maliyetlerinin yüksek olduğunu belirterek yerelden alım yapmanın yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Üretim yapan ile alım-satan yapan firmaların vergi yüklerinin farklı olması gerektiğinin altının çizen Prof. Dr. Şahin, Erzurum’un üretim merkezi olmasının hayal olmadığını aksine bölgeye özel teşvik ve desteklerle üretimin ihracata dönüşebileceği bir şehir olabileceğini ifade etti. Bölgesel kalkınmanın sağlanması için önemli bir diğer hususun şehrimizde Tarım ve Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesinin ve bölgeye has verimliliği yüksek hayvan yetiştirilmesi ve hayvancılığa yönelik sanayinin geliştirilmesi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının katkılarıyla hayvancılığa yönelik “İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi” kurulması gerektiğinin altını çizdi.
BSTB Ar-ge ve Teknoloji Politikaları Daire Başkanı İlknur İnam konuşmasında, KÜSİ faaliyetlerinin etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla illerin sosyo-ekonomik durumlarına özel modellerin hazırlanması için çalışma başlatıldığını ve pilot il olarak İzmir ve Erzurum’un belirlendiğini belirtti. Erzurum’un sanayi envanterinin incelendiği, katılımcıların işaret ettiği sorunlarının tartışıldığı çalıştayın sonunda şehrimizdeki iki üniversitenin öncülüğünde KOBİ’lere mentörlük desteğinin verilmesi, personel eğitimlerinin planlanması, işletmelere özel projelerin hazırlanması, sanayinin üniversite laboratuvarlarından yararlanması için programların yapılması gibi üniversite ile sanayinin etkin iletişiminin sağlanacağı eylemlerin gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
Toplantıda konuşan ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ise, söz konusu çalıştayın Erzurum’daki kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin geleceği için hayırlı olmasını temenni etti. Özakalın, kaynak ve potansiyellerini yeterince değerlendiremeyen ülkelerin ekonomilerinde kalkınmadan ve refahın yüksek oluşundan söz edilemeyeceğini belirterek, bu konuya başta kamu olmak üzere, özel sektör, STK ve üniversitelerin azami önem vermesini ve KÜSİ faaliyetlerinin de genel anlamda bu amaca hizmet etmesi gerektiğinin altını çizdi.
Ülkemizde de güncelliğini koruyan bu ekonomik ve sosyal sorunların bertaraf edilmesi amacıyla üretime, yoksullukla mücadeleye, istihdama, eğitime ve benzeri konulara yönelik çeşitli ekonomik ve sosyal politikalar uygulandığını ve bunların çeşitlendiğini ancak yeterli olmadığını vurgulayan ETSO Meclis Başkanı Özakalın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Özellikle, yoksul kimseleri, potansiyel grupları (kadın, genç) istihdam piyasasına entegre etmeye yönelik çalışmalar, yatırım imkanlarının çeşitlendirilmesi, teşvik mekanizmalarının çeşitlendirilmesi, istihdamlarının sağlanması ve girişimciliklerinin teşviki hepimizin üzerinde hassasiyetle durması gerektiği hususlar olarak öne çıkmaktadır. Potansiyel grupların, çalışma çağındaki herkesin istihdam piyasasına girmelerine yönelik çalışmalara, beceri kazandırmaya ve kalifiye eleman yetiştirmeye yönelik istihdam eğitimleri, iş arama ve bulmaya yönelik danışmanlık ve aracılık hizmetleri önem kazanmaktadır. Girişimcilik konusunda ise herhangi bir konuda tecrübeli ya da yetenekli olan ve kendi işinin sahibi olmak isteyen kişilere sermaye desteği sağlanması yoluyla yeni işletmelerin oluşturulması söz konusu olmaktadır. Çeşitli programlar kapsamında, ‘Kırsal Alanda Sosyal Destek Projeleri’ne kaynak aktarılarak, yoksul durumdaki kişilerin, kadınların, gençlerin kısaca çalışma çağındaki potansiyelimizin ekonomide bir yer edinmelerinin sağlanması, üretken duruma geçmeleri, sürdürülebilir ve düzenli bir gelire ulaşmaları amaçlanmalıdır.”