Tel : +90 442 233 33 89 |

Fas Tarafından Sıcak Haddelenmiş Sac İthalatına Karşı Kesin Korunma Önlemi

Fas Tarafından Sıcak Haddelenmiş Sac İthalatına Karşı Kesin Korunma Önlemi
10 Temmuz 2020

İlgi : a) 25.10.2019 tarihli ve 10700 sayılı yazımız.
b) 19.05.2020 tarihli ve 4406 sayılı yazımız.
c) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 22.06.2020 tarihli ve 55209977 sayılı yazı.

İlgi(a)’da kayıtlı yazımızda, 22 Ekim 2019 tarihi itibariyle Fas tarafından “Sıcak Haddelenmiş Sac” ürününe yönelik 200 gün boyunca %25 ek vergi uygulanacağı bildirilmişti. Diğer taraftan ilgi(b)’de kayıtlı yazımızda, “Sıcak Haddelenmiş Sac Ürünlerine” yönelik anılan %25’lik ek verginin kesin önleme dönüştürüldüğü, bu önlemin 3 yıl boyunca uygulanacağı ifade edilmiştir. Buna ilaveten, kesin önlem hâline getirilen ek verginin ilk yıldan sonra her yıl %1 oranında düşürülmesine karar verildiği ifade edilmişti.

Bu defa ilgi(c)’de kayıtlı Rabat Ticaret Müşavirliği’nden Ticaret Bakanlığı’na iletilen ve ekte bir örneği sunulan yazıda, “Sıcak Haddelenmiş Sac Ürünlerine” yönelik geçici olarak uygulanmasına karar verilen %25’lik ek verginin kesin vergi haline getirildiği bildirilmekte olup, uygulamadan muaf tutulan durumlar vurgulanmıştır.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan Alınan Yazı (4 sayfa)

Üyelerimize duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text