Tel : +90 442 233 33 89 |

Fas Tarafından Sıcak Haddelenmiş Sac İthalatına Karşı Kesin Korunma Önlemi

Fas Tarafından Sıcak Haddelenmiş Sac İthalatına Karşı Kesin Korunma Önlemi
28 Mayıs 2020

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

İlgi : a) 25.10.2019 sayılı ve 10700 sayılı yazımız.

b) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 13.05.2020 tarihli ve E-00054361158 sayılı yazı.

İlgi(a)’da kayıtlı yazımızda, Fas tarafından “Sıcak Haddelenmiş Sac” ile ilgili 22 Ekim 2019 tarihinden itibaren 200 gün boyunca % 25 ek vergi uygulanacağı bildirilmişti.
Bu defa, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ve ekte bir örneği sunulan yazıda, Fas tarafından sıcak haddelenmiş sac ithalatı için söz konusu önlemin %25’lik ek vergi şeklinde kesin önleme dönüştürüldüğü, ilgili önlemin 3 yıl boyunca uygulanacağı, ilk yıldan sonra % 25’lik ek verginin her yıl % 1 oranında düşürülmesine karar verildiği belirtilmektedir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı (2 sayfa)

Saygılarımızla duyurulur.