Tel : +90 442 233 33 89 |

Fas’ta Boya ile ilgili Bazı Standartların Zorunlu Hale Gelmesi

Fas’ta Boya ile ilgili Bazı Standartların Zorunlu Hale Gelmesi
18 Haziran 2021

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 14.06.2021 tarihli ve 64698433 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen Fas Standartlar Enstitüsü (İMANOR) tarafından boya eşyasının kurşun içeriği ve bütün ağır metallerin varlığı veya yokluğu ile mevcut metallerin miktarlarının belirtilmesine dair uygulamaların yürürlüğe konduğu belirtilmiştir.

Yazıda devamla, İMANOR ile konu hakkında iletişime geçildiği ve ilgili kurumdan alınan bilgiye göre, bahsi geçen standartların dokümanlarına belirli bir ücret ödeyerek enstitünün web sitesinden (https://www.imanor.gov.ma/) ulaşılabileceğine dair bilgi alındığı ifade edilmiştir.

1012