Tel : +90 442 233 33 89 |

Fazla Mesai Programı – Pilot Uygulamaya Geçiş

Fazla Mesai Programı – Pilot Uygulamaya Geçiş
13 Aralık 2021

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 06.12.2021 tarihli ve 69747502 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, gümrük idarelerinde fazla mesai işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesini teminen hazırlanan elektronik sistemin pilot uygulamasında, yazıda detayları sunulan bir takım yeni düzenlemeler ve iyileştirmeler yapıldığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, bahsi geçen düzenlemelerin ihracat ve bağlantılı transit işlemleri için halihazırda söz konusu pilot uygulamanın devam ettiği Ankara ve Erenköy Gümrük Müdürlüklerinde, 13.12.2021 tarihi itibariyle devreye alınmasının öngörüldüğü bilgisi verilmiştir.

EK:Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı

”[11119
_ 10.12.2021 _ Fazla Mesai Programi – Pilot Uygulamaya Gecis”]