Tel : +90 442 233 33 89 |

Filistin ve Fas ile yapılacak STA Toplantıları Hk.

Filistin ve Fas ile yapılacak STA Toplantıları Hk.
10 Aralık 2019

TOBB’dan gelen 09.12.2019 tarih ve 12179 sayılı yazı;

İlgi : a) Ticaret Bakanlığı’nın 03/12/2019 tarih ve 50021508 sayılı yazısı.
b) Ticaret Bakanlığı’nın 05/12/2019 tarihli yazısı.

İlgi yazılarda, önümüzdeki dönemde Filistin ve Fas ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Ortak Komite Toplantılarının düzenlenmesinin öngörüldüğü bildirilmekte olup, söz konusu toplantılarda faydalanmak üzere Birliğimizden bilgi notları talep edilmektedir. Bilgilerinizi, konunun ivedilikle üyelerinize duyurulmasını ve üyelerinizin özellikle Filistin ve Fas ülkeleri ile görüşülecek STA konularına ilişkin olabilecek görüşlerin en geç 16 Aralık 2019 tarihine kadar Birliğimize (kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr) bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla,

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text