Tel : +90 442 233 33 89 |

Finansman Desteği Programı İlanı

Finansman Desteği Programı İlanı
13 Ekim 2021

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği’nden gelen 12.10.2021 tarih ve E-63534196-252.01.01.01-1696 sayılı yazı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2021 yılı Çalışma Programı ve Bütçesinde yer alan Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı-2 12 Ekim 2021 tarihi itibari ile ilan etmiştir. Ajansımız yukarıda belirtilen program kapsamında kar amacı güden işletmelerin ve kooperatiflerin aracı kurum üzerinden kullanacakları yatırım kredilerinin maliyetlerini karşılayacaktır.

Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı-2 nin duyurulabilmesi için Ajansımız tarafından uzaktan erişim yöntemi ile online bilgilendirme ve proje yazma eğitimi toplantıları düzenlenecektir. Uzaktan erişim yöntemi ile düzenlenecek bilgilendirme toplantıları ve proje yazma eğitimlerine ilişkin tarih, saat ve toplantı linkleri ek-1’de tabloda yer almaktadır.

İlan edilen programın bölgemizde etkin bir şekilde duyurulabilmesi adına programa ilişkin ek-2’de sunulan basın duyurusu metninin kurumunuz internet sitesinde programın ilan süresince(10 Aralık 2021) yayınlanması; internet sitesindeki ilgili alanda program detayları için http://www.kudaka.gov.tr/ adresli Ajans web sitemize bağlantı verilmesi hususlarında…