Tel : +90 442 233 33 89 |

Finansman Desteği Programının İlanı

Finansman Desteği Programının İlanı
12 Nisan 2021

KUDAKA’dan tarafımıza gelen yazıya istinaden;

Mali Destek Programı: Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (Kar Amacı Güden Kuruluşlar İçin) Referans Numarası: TRA1/21/RESEF Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, yukarıda belirtilen program kapsamında kar amacı güden işletmelerin aracı kurum üzerinden kullanacakları yatırım kredilerinin maliyetlerini karşılamak amacıyla 06.04.2021 tarihi itibariyle ilana çıkmıştır.

Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı www.kudaka.gov.tr ve www.sanayi.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Proje başvuruları 23 Mayıs 2021 Saat 23:59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. 23 Mayıs Saat 23:59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dâhil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacaktır. Proje başvurusunun tamamlanması için KAYS üzerinden alınan taahhütnamenin 28 Mayıs 2021 Saat 18:00’a kadar eimza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile 28 Mayıs 2021 Saat 18:00’a kadar Ajansa teslim edilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.
Adres: Cumhuriyet Caddesi No:3 Yakutiye / ERZURUM
Tel: 0442 235 61 11
Faks: 0442 235 61 14
E-posta: pyb@kudaka.gov.tr
İnternet adresi: www.kudaka.gov.tr

E1_2021 Yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları.docx
Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text