Tel : +90 442 233 33 89 |

Finansman Desteği Programının İlanı

Finansman Desteği Programının İlanı
12 Nisan 2021

KUDAKA’dan tarafımıza gelen yazıya istinaden;

Mali Destek Programı: Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (Kar Amacı Güden Kuruluşlar İçin) Referans Numarası: TRA1/21/RESEF Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, yukarıda belirtilen program kapsamında kar amacı güden işletmelerin aracı kurum üzerinden kullanacakları yatırım kredilerinin maliyetlerini karşılamak amacıyla 06.04.2021 tarihi itibariyle ilana çıkmıştır.

Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı www.kudaka.gov.tr ve www.sanayi.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Proje başvuruları 23 Mayıs 2021 Saat 23:59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. 23 Mayıs Saat 23:59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dâhil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacaktır. Proje başvurusunun tamamlanması için KAYS üzerinden alınan taahhütnamenin 28 Mayıs 2021 Saat 18:00’a kadar eimza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile 28 Mayıs 2021 Saat 18:00’a kadar Ajansa teslim edilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.
Adres: Cumhuriyet Caddesi No:3 Yakutiye / ERZURUM
Tel: 0442 235 61 11
Faks: 0442 235 61 14
E-posta: pyb@kudaka.gov.tr
İnternet adresi: www.kudaka.gov.tr

E1_2021 Yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları.docx