Tel : +90 442 233 33 89 |

Firmaların Yurt Dışı Fuarlarına Katılımı

Firmaların Yurt Dışı Fuarlarına Katılımı
25 Ağustos 2016

İlgi: TOBB’nin 15.08.2016 tarihli ve 15355 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Ekonomi Bakanlığımızdan alınan bir yazı ekindeki; Ekonomi Bakanlığı’nın Yurt Dışı Fuarların desteklenmesine ilişkin 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamında yürütülen fuar desteklerinden yararlanabilme ve herhangi bir mağduriyetle karşılaşılmamasına ilişkin duyuru metni aşağıda yer almaktadır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

FİRMALARIMIZIN YURT DIŞI FUARLARA KATILIMLARINA İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğ” kapsamında, firmalarımızın T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yurt dışı fuar organizasyonu düzenleme yetkisi verilen organizatörler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı fuar organizasyonlarına iştirakleri ve yine T.C. Ekonomi Bakanlığı’nca destek kapsamına alınan yurt dışındaki sektörel nitelikli uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılımları desteklenmekte olup; “2010/5 sayılı Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ kapsamında ise, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nca yetkilendirilen organizatörlerin koşulları ve denetlenmelerine ilişkin konular düzenlenmektedir.

Öte yandan, son zamanlarda bireysel katılımı desteklenen yurt dışındaki sektörel nitelikli uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara gerçek kişi, dernekler, danışmanlık firmaları, organizatörler gibi T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın denetimine tabi olmayan aracı firmalar tarafından bazı fuarların yetkili ana organizatörleri ile irtibata geçilmek suretiyle söz konusu fuarlara dair yer tahsis belgesi temin edilerek, firmalarımızın grup katılımlarının organize edildiği ve bu organizasyonların bazılarının, firmalarımızın bireysel katılımları na lojistik destek sağlanmasının ötesinde bir hale gelerek, T.C. Ekonomi Bakanlığı denetimi dışında, fuarda kiraladıkları alan ve fuardaki sergileme biçimi itibariyle ülkemizin milli katılım pavyonu mahiyetine dönüştüğü gözlenmektedir.

Diğer taraftan, “Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 2010/5 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinin 15 inci fıkrasında da yer verildiği üzere; T.C. Ekonomi Bakanlığı’nca adlarına geçici belge veya belge düzenlenmiş organizatörler dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından yurt dışı fuar organizasyonu düzenlenmesi halinde bu organizasyonlara iştirak eden katılımcıların yurt dışı fuar desteklerine yönelik başvurularının değerlendirmeye alınması mümkün bulunmamakta olup, firmalarımızın yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslar arası fuarlara iştiraklerini müteakip T.C. Ekonomi Bakanlığı’nca “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayı lı Tebliğ” kapsamında yürütülen fuar desteklerinden yararlanabilme açısından herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamalarını teminen bu hususa azami özen ve hassasiyet göstermelerinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, firmalarımızın yurt dışında düzenlenen fuarlara katılımları na ilişkin olarak sadece T.C. Ekonomi Bakanlığı resmi internet sayfasında (www.ekonomi.gov.tr) yer alan T.C. Ekonomi Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş fuar organizatörleri ya da katılım sağlanması planlanan yurt dışı fuarın ana organizatörü ile doğrudan temasa geçmeleri ve fuarlara katılım çalışmalarını söz konusu merciler nezdinde yürütmeleri büyük önem arz etmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı