Tel : +90 442 233 33 89 |

Fiyat Etiketi Mevzuatı Hk.

Fiyat Etiketi Mevzuatı Hk.
5 Eylül 2019

Erzurum Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden gelen 02.09.2019 tarih ve E-0004 7241230 sayılı yazı.

İlgi : Ticaret Bakanlığının 09.08.2019 tarihli ve 46766294 sayılı yazısı.

Fiyat etiketi mevzuatı. kapsamında tekrardan kaçınmak amacıyla etiket tanımı değiştirilmiş; Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri uyumlaştırılmış; gelişen ihtiyaçlar gereği olarak dijital ve elektronik etiket kullanımı eklenmiş; perakende satışa sunulan malların birim ve satış fiyatlarının aynı boyut ve renkte yazılması zorunluluğu kaldırılmış; hizmetlerin fiyat tarifelerinde ayırıcı özellik, satış fiyatı ve bu fiyatın başlangıç tarihinin yeterli olacağı düzenlenmiş; yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ayrıca üretim yerinin bulunma zorunluluğu kaldırılmış; indirimli satışlarda indirim öncesi ve sonrası fiyatların aynı büyüklükte yer alması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Ayrıca Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, aynı sebeple etiket ve fiyat listesi tanımı değiştirilmiş; yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ayrıca üretim yerinin bulunma zorunluluğu kaldırılmıştır.

27 Temmuz 2019 tarih ve 30844 sayılı gazete-TEBLİĞ

27 Temmuz 2019 tarih ve 30844 sayılı gazete-YÖNETMELİK