Tel : +90 442 233 33 89 |

Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması

Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması
17 Haziran 2020

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 05.06.2020 tarihli ve E-00054784013 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı ve ilişikte bir örneği sunulan yazıda, 01.04.2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 30’uncu maddesindeki hüküm gereğince, mevzuatta gerekli değişikliğinin yapıldığı belirtilmiştir. Yazıda, yapılan değişiklik uyarıca anılan yönetmeliğinin 78 no.lu ekinde yer alan “Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu”nun elektronik ortamda sunulmasına ilişkin teknik çalışmaların tamamlanmış olduğu ve “Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi”nin devreye alındığı ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, söz konusu sistemin kullanımı ile ilgili bilginin ekte bir örneği sunulan kılavuzda yer aldığı açıklanmakla birlikte, 01.07.2020 tarihinden itibaren bahse konu yönetim sisteminin Tek Pencere Sistemi ile birlikte kullanılmaya başlanacak olmasıyla birlikte ilgili kılavuzun da güncellenerek Ticaret Bakanlığı web sitesine bilahare ekleneceği bildirilmiştir.

YÜKÜMLÜ KULLANIM KILAVUZU

Üyelerimize duyurulur.