Tel : +90 442 233 33 89 |

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
7 Nisan 2020

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 10.03.2020 tarihli ve E-00053083970 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı ve ilişikte bir örneği sunulan yazıda, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin, 21/02/2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiş olup, söz konusu yönetmelik ekinde yer alan formlar ve yönetmelik değişikliği ile ilgili detaylı/özet bilgilere erişim sağlanabilecek web adresleri hakkında bilgi verilmektedir.

Bu itibarla, Odanız üyesi ilgili firmalara konu hakkında duyuru yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla…