Tel : +90 442 233 33 89 |

Gürcistan’da Yeni Yatırım Teşvik Programı

Gürcistan’da Yeni Yatırım Teşvik Programı
9 Aralık 2020

TOBB’den gelen yazıya istinaden;

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 03.12.2020 tarih ve 59535271 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Tiflis Ticaret Müşavirliğinden alınan bilgilere atfen, Gürcistan’da asgari 10 milyon Gel (yaklaşık 3 milyon ABD Doları) yatırım yapacak ve 150 kişilik yeni istihdam oluşturacak
uluslararası yabancı yatırımcıların 1 milyon Gel (Yaklaşık 300 bin ABD Doları) tutarına kadar devletten destek alabilmesine yönelik açıklanan teşvik programın 30/11/2020 tarihli Gürcistan Resmi Gazetesinde yayımlanan 717 sayılı Karar ile yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Yazıda devamla, iş süreçleri outsourcing alanındaki yatırımlarda ise yatırım zorunluluğu 5 milyon GEL ve asgari 200 istihdam oluşturma şartın bulunduğu, teşvik kapsamındaki alanların elektrik-elektronik mühendisliği ürünleri; uçak parça ve modülleri üretimi; taşıtlar, ekipman ve parçaları üretimi; iş hizmet/süreçleri outsourcing; depo ve lojistik merkezleri ile uçak bakım ve tamiri olduğu ifade edilmektedir.

Programa ilişkin detaylara Gürcistan Yatırım Ajansının http://www.enterprisegeorgia.gov.ge/en/News/the-state-program-fdi-grant adresli sayfasından ve https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5041643?publication=0 adresinde yayımlanan Karardan ulaşılabilmektedir.

Gürcistan; ülkemiz, AB, BDT ülkeleri ve Çin ile serbest ticaret anlaşmalarına sahip, ayrıca ABD, Kanada ve Japonya’ya GTS kapsamında tarife avantajlarıyla ihracat yapma imkânı olan bir ülkedir. Bu kapsamda Gürcistan’a, üçüncü ülkelere ihracat odaklı çeşitli uluslararası yatırımlar yapılmaktadır. Söz konusu teşvikten yararlanmak isteyebilecek firmalarımız için Gürcistan üzerinden tarife avantajıyla erişimin mümkün olduğu pazarlara ihracat gerçekleştirilmesinde avantaj ve fırsatlar bulunduğu değerlendirilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.