Tel : +90 442 233 33 89 |

Halal Expo Nigeria (Erteleme)

Halal Expo Nigeria (Erteleme)
28 Mayıs 2020

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

İlgi : a) 25.02.2020 tarihli ve 1929 sayılı yazımız.

b) Abuja Ticaret ve Sanayi Odası’nın 12.05.2020 tarihli ve 15693 sayılı yazısı.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımız ile duyurusu yapılan “Halal Expo Nigeria” etkinliğinin 13-15 Ekim 2020 tarihlerine ertelendiği Abuja Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilgi (b)’de kayıtlı yazısı ile Birliğimize bildirilmiş olup, bahse konu yazı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz edilir.