Tel : +90 442 233 33 89 |

Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı

Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı
4 Mart 2021

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu esas olmak üzere; salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile halk sağlığını tehdit eden zoonoz hastalıklarla mücadele etmek ve ilimizdeki hayvan ve hayvansal ürünlerin sevklerine dair tedbirleri almak üzere Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik ve 2021/05 nolu Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında, İlimizde 2021 yılında yürütülecek hayvan hareketleri, göçer hayvancılık faaliyetleri, dişi hayvan kesimi, gezginci ve sabit arıcılık faaliyetleri ve hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmalarında uyulması gereken hususları belirten 19.02.2021 tarih ve 2021/01 sayılı ilimiz Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı ekte gönderilmiştir.

EK-1-ZABITA
Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text