Tel : +90 442 233 33 89 |

Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı

Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı
4 Mart 2021

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu esas olmak üzere; salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile halk sağlığını tehdit eden zoonoz hastalıklarla mücadele etmek ve ilimizdeki hayvan ve hayvansal ürünlerin sevklerine dair tedbirleri almak üzere Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik ve 2021/05 nolu Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında, İlimizde 2021 yılında yürütülecek hayvan hareketleri, göçer hayvancılık faaliyetleri, dişi hayvan kesimi, gezginci ve sabit arıcılık faaliyetleri ve hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmalarında uyulması gereken hususları belirten 19.02.2021 tarih ve 2021/01 sayılı ilimiz Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı ekte gönderilmiştir.

EK-1-ZABITA