Tel : +90 442 233 33 89 |

Hayvansal Yağlar(Kuyruk Yağları)

Hayvansal Yağlar(Kuyruk Yağları)
28 Kasım 2022

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden;

Stoklarımızda bulunan yaklaşık 10.000 kg (10 ton) kuyruk yağı satışa çıkarılmıştır. Alıcı olabilecek firma ya da şahısların yazımız ekinde bulunan teklif mektubu formunu doldurarak fiyat verebileceklerdir. Fiyatlar mail(baycan.karacan@esk.gov.tr), elden, kargo ya da fax yoluyla kombinamıza 29.11.2022(Salı Günü) tarihi mesai sonuna kadar ulaştırılacaktır.

Fiyat verecek Şahıs ve Firmalardan İsteneke Belgeler
1-) TC Kimlik Fotokopisi(Şirket veya şahıs olarak fiyat vereck istekliler tevdi ecektir)
2-) Vergi Levhası(Şirket olarak fiyat verecek istekliler tevdi edecektir)
3-) Oda Kayıt Belgesi (Şirket olarak fiyat verecek istekliler tevdi edecektir)
4-) Noter Onaylı Vekaletname(Teslimat esnasında vekil ile teslim alacak olan istekliler tevdi edecektir)