Tel : +90 442 233 33 89 |

Helal Belgelendirme Destekleri

Helal Belgelendirme Destekleri
28 Eylül 2020

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

Helal Akreditasyon Kurumu’ndan alınan 32057160-454.05 sayılı ekli yazıda; kamu kurumu olan HAK tarafından akredite edilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan aldıkları yurt dışı pazara giriş belgeleri arasında yer almakta olduğu ve bu belgelendirme faaliyetleri için yapılan harcamaların belirli bir bölümünün 2014/8 sayılı “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar” kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanabildiği bildirilmiştir.

EK: Helal Akreditasyon Kurumu yazısı (2 sayfa)

Üyelerimize duyurulur.