Tel : +90 442 233 33 89 |

Şehirlerarası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu

Şehirlerarası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu
22 Eylül 2020

Erzurum Valiliği’nden gelen yazıya istinaden;

İlgi : a) 31.05.2020tarih ve 6262 sayılı yazımız.
b) 09.2020 tarih ve Yurt ve Pansiyonlarda İzolasyon konulu yazımız.
c) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 11.09.2020 tarih ve 89780865-153- 14811 sayılı yazısı.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesi elzemdir. Bu çerçevede Bakanlığımız 30/05/2020 tarihli genelgesi doğrultusunda ilgi (a) yazımızla şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirilmişti. Ancak uygulamada şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmedikleri gelen şikayetlerden anlaşılmış olup aşağıdaki tedbirlerin alınması zaruri hale geldiği ilgi (c) yazı ile Valiliğimize bildirilmiştir.

Bu kapsamda;

  1. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (İnternet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacaktır.
  2. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcular araçlara
  3. Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Covid- 19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacaktır.
  4. Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususları etkin şekilde denetlenecektir.
  5. Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara Mülki İdare Amirleri tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak olup HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 1O gün süre ile seferden men edilecektir.
  6. Denetimler sonucunda Covid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler ilgi (b) yazımız çerçevesinde İlimiz Oğuzhan Yaşar KYK Yurt Müdürlüğünde zorunlu izolasyona tabi tutulacaktır.Mülki İdare Amirlerince yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;

    Üyelerimize duyurulur.