Tel : +90 442 233 33 89 |

Hestourex Sağlık ve Spor Turizmi Fuarı’na Katılım

Hestourex Sağlık ve Spor Turizmi Fuarı’na Katılım
16 Mart 2020

KUDAKA’dan gelen 06.03.2020 tarih ve E.179 sayılı yazı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Çalışma Programı Turizmin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (TUR SOP) Tanıtım ve Yatırım Destek faaliyetleri kapsamında ve Yönetim Kurulu 120. Toplantısında alınan karar gereğince 2-4 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan HESTOUREX Dünya Sağlık Spor Turizmi Kongresi ve Fuarına bölgede ilgili kurum kuruluşlar ile koordinasyon içerisinde katılım sağlanması planlanmaktadır. Ülkemiz sağlık ve spor turizmi potansiyelinin uluslararası alanda tanıtılması amacıyla düzenlenen Hestourex (Sağlık ve Spor Turizmi) Fuarı’nda Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde Odanıza kayıtlı sağlık ve spor alanında faaliyet gösteren firmaların, katılım maliyetleri kendileri tarafından karşılanmak üzere, Ajansımız tarafından kiralanacak alanda tanıtım yapma ve iş görüşmeleri gerçekleştirebilmesine olanak sağlanacaktır. Fuar organizasyonuna katılım sağlamak isteyen ilgililerin 13 Mart 2020 Cuma günü 17:00’a kadar aşağıda iletişim bilgileri bulunan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tanıtım ve İşbirliği Birimi Başkanı Müzeyyen İnci ile iletişime geçmesi planlamanın yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

Söz konusu fuar bilgileri ilgili üyelerimize önemle duyurulur.

Fuara katılım sağlamak isteyen üyelerimiz info@erzurumtso.org.tr adresimize Unvan, Adres ve İletişim numarası bildirebilirler.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text