Tel : +90 442 233 33 89 |

Hindistan’ın DTÖ TTE Komitesi’ne Yaptığı Bildirim

Hindistan’ın DTÖ TTE Komitesi’ne Yaptığı Bildirim
16 Haziran 2020

İlgi : a) 21.10.2019 tarihli ve 10470 sayılı yazımız.
b) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 04.06.2020 tarihli ve E-00054761907 sayılı yazı.

İlgi(a)’da kayıtlı yazımızla Hindistan’ın çeşitli çelik ve çelik ürünlerinin belirli ulusal standartlara uyumunun teminini amaçlayan taslak düzenlemesine ilişkin bildirimin 8 Ekim 2019 tarihinde G/TBT/N/IND/108 simgesi ile yayımlandığı belirtilmiştir. Ayrıca, anılan düzenleme ile Hindistan’a belirlenen ürünleri ihraç etmek isteyen ihracatçıların ve ülke içinde bu ürünleri üreten üreticilerin, üretime başlamadan önce, Hint Standartları Ofisi’nden geçerli bir lisans almasının zorunlu hale getirilmesinin öngörüldüğü bildirilmişti. Bu defa ilgi(b)’de kayıtlı yazıda, Hindistan tarafından hazırlanan G/TBT/N/IND/148 simgeli bir örneği ekte sunulan yeni bildirim ile ilk bildirimde yer almayan farklı çelik ve çelik ürünlerinin de aynı uygulamanın kapsamına alınmasının planlandığı belirtilerek, Dünya Ticaret Örgütü üyelerinin düzenlemeye ilişkin yorumlarını iletmeleri için 60 günlük bir süre öngörüldüğü açıklanmıştır.

EK: Hindistan Bildirimi_1 (3 sayfa)

Üyelerimize duyurulur.