Tel : +90 442 233 33 89 |

Hizmet Ticareti Kısıtlılık Endeksi

Hizmet Ticareti Kısıtlılık Endeksi
1 Ekim 2019

TOBB’un 18.09.2019 tarih ve 9331 sayılı yazı.

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 05.09.2019 tarihlive 29002382-730.06.01 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, hizmet ticareti önündeki engellerin belirlenmesi ve bu engellerin sayısallaştırılmasını teminen İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından Hizmet Ticareti Kısıtlılık Endeksi Veritabanı (STRI) oluşturulduğu belirtilmektedir. Söz konusu veritabanının, OECD üyesi ülkelerde 22 hizmet sektörünü etkileyen düzenlemeler göz önünde bulundurularak hazırlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Hindistan Dış Ticaret Enstitüsü (IIFT) tarafından, hizmet sektörleri önündeki engellerin ve ihracatçıların hizmet sunumunda karşılaştıkları kısıtlamaların tespit edilebilmesini teminen bir çalışma gerçekleştirildiği bildirilmektedir. Söz konusu çalışma kapsamında OECD veritabanında bulunan eksikliklerin giderilmesinin, ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin görüşleri ve öncelikleri hesaba katılarak kriterlerin belirlenmesinin ve ülkelerin hizmet ticareti alanında kısıtlılık endekslerinin oluşturulmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir. Yapılacak çalışmanın sonuçlarının Nursultan’da (Astana) gerçekleştirilecek 12. Bakanlar Konferansında sunulması ve medya ile paylaşılması öngörülmektedir.

Yazıda, çalışma kapsamında hazırlanan anket formuna aşağıdaki linkten erişim imkânı mevcut olup, söz
konusu anket formunun ilgili hizmet sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı ve ithalatçılar tarafından
doldurulmasının, ülkemiz hizmet sunucularının/iş insanlarının karşılaştıkları engellerin çalışmaya yansıması bakımından önem arz ettiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, aşağıda yer alan internet adreslerinden ulaşabileceğiniz bilgi notu ve rehberin anket
çalışmasında yardımcı olabileceği değerlendirilmektedir.
http://docs.iift.ac.in/survey/stri/
http://docs.iift.ac.in/survey/stri/brief.pdf
http://docs.iift.ac.in/survey/stri/Guidelines.pdf

Bilgilerini ve söz konusu anket formunun hizmet sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı ve ithalatçılar
tarafından doldurulmasının sağlanması hususunda gereğini rica ederim.
Saygılarımla…