Tel : +90 442 233 33 89 |

Hong Kong Gümrük Deklarasyonuna İlişkin Değişiklik

Hong Kong Gümrük Deklarasyonuna İlişkin Değişiklik
31 Temmuz 2018

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 26.07.2018 tarihli ve 0411/11378 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, 16.07.2018 tarihinden itibaren Hong Kong’a gelen ve Hong Kong’dan ayrılan gerçek kişilerin, beraberlerinde bulundurdukları büyük miktarlı para ve devredilebilen, piyasası olan, alınıp satılabilen, ciro edilebilir borç araçları, bono, tahvil ve benzer kıymetli evrakı (örneğin toplam değeri 120.000 HK Dolarını aşanlar) yeni bir kanunla yazılı olarak deklare etme zorunluluğunun (Cross-boundary Movement of Physical Currency and Bearer Negotiable Instruments Ordinance – Chapter 629) getirildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu kanun çerçevesinde;

–        Ekte isimleri yer alan 13 belirlenmiş kontrol noktalan yoluyla, yüksek miktarlı para ve kıymetli evrak ile HK’a ulaşan kişilerin, Kırmızı ve Yeşil Hat Sistemindeki Kırmızı Hattı (Red Channel) kullanarak Gümrük memuruna yazılı deklarasyon vermek zorunda olduğu,

–        Belirlenmiş kontrol noktalarını kullanmaksızın, HK’dan ayrılmak üzere olan veya HK’a ulaşan kişilerin, Gümrük memurunun, beraberinde yüksek miktarlı para veya kıymetli evrak taşıyıp taşımadığına yönelik bildirimde bulunma talebi üzerine, taşımaları halinde yazılı deklarasyon yapmak zorunda olduğu,

–        Deklarasyon Formlarının Gümrük varış Holündeki Kırmızı Kanal’da hazır tutulacağı, aynı zamanda Customs and Excise Department (C&ED) web sitesinden de erişimin mümkün olacağı,

–        Kargo sevkiyatlarında ithalatı ve ihracatı yapılan Para ve kıymetli evraklara C&ED web sitesinden erişilebileceği,

–        Kanuna uymayanların maksimum 500.000 HK Doları para cezası ve 2 yıl hapis cezasına maruz kalacağı,

–        Deklarasyonu vermeyen ve vermediği ilk kez tespit edilen kişilerin, geçmişte para aklama veya teröre flnans sağlama gibi suçlamalara tabi olmamaları halinde 2.000 HK Doları ödemeye mahkûm edilebileceği,

–        Kamuya, ziyaretçilere ve ticaret yapanlara yardımcı olmak amacıyla, Kanunun yürürlüğe girdiği 16 Temmuz 2018 tarihinden sonraki ilk 3 ay içerisinde, Kanuna uymayanlara mümkün olduğu ölçüde yazılı uyarı verileceği

ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla…

kontrol_naoktalari_honkong

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text