Tel : +90 442 233 33 89 |

Hong Kong Gümrük Deklarasyonuna İlişkin Değişiklik

Hong Kong Gümrük Deklarasyonuna İlişkin Değişiklik
31 Temmuz 2018

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 26.07.2018 tarihli ve 0411/11378 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, 16.07.2018 tarihinden itibaren Hong Kong’a gelen ve Hong Kong’dan ayrılan gerçek kişilerin, beraberlerinde bulundurdukları büyük miktarlı para ve devredilebilen, piyasası olan, alınıp satılabilen, ciro edilebilir borç araçları, bono, tahvil ve benzer kıymetli evrakı (örneğin toplam değeri 120.000 HK Dolarını aşanlar) yeni bir kanunla yazılı olarak deklare etme zorunluluğunun (Cross-boundary Movement of Physical Currency and Bearer Negotiable Instruments Ordinance – Chapter 629) getirildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu kanun çerçevesinde;

–        Ekte isimleri yer alan 13 belirlenmiş kontrol noktalan yoluyla, yüksek miktarlı para ve kıymetli evrak ile HK’a ulaşan kişilerin, Kırmızı ve Yeşil Hat Sistemindeki Kırmızı Hattı (Red Channel) kullanarak Gümrük memuruna yazılı deklarasyon vermek zorunda olduğu,

–        Belirlenmiş kontrol noktalarını kullanmaksızın, HK’dan ayrılmak üzere olan veya HK’a ulaşan kişilerin, Gümrük memurunun, beraberinde yüksek miktarlı para veya kıymetli evrak taşıyıp taşımadığına yönelik bildirimde bulunma talebi üzerine, taşımaları halinde yazılı deklarasyon yapmak zorunda olduğu,

–        Deklarasyon Formlarının Gümrük varış Holündeki Kırmızı Kanal’da hazır tutulacağı, aynı zamanda Customs and Excise Department (C&ED) web sitesinden de erişimin mümkün olacağı,

–        Kargo sevkiyatlarında ithalatı ve ihracatı yapılan Para ve kıymetli evraklara C&ED web sitesinden erişilebileceği,

–        Kanuna uymayanların maksimum 500.000 HK Doları para cezası ve 2 yıl hapis cezasına maruz kalacağı,

–        Deklarasyonu vermeyen ve vermediği ilk kez tespit edilen kişilerin, geçmişte para aklama veya teröre flnans sağlama gibi suçlamalara tabi olmamaları halinde 2.000 HK Doları ödemeye mahkûm edilebileceği,

–        Kamuya, ziyaretçilere ve ticaret yapanlara yardımcı olmak amacıyla, Kanunun yürürlüğe girdiği 16 Temmuz 2018 tarihinden sonraki ilk 3 ay içerisinde, Kanuna uymayanlara mümkün olduğu ölçüde yazılı uyarı verileceği

ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla…

kontrol_naoktalari_honkong