Tel : +90 442 233 33 89 |

İhale İçin Niyet Beyanı

İhale İçin Niyet Beyanı
22 Temmuz 2020

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 14.07.2020 tarihli ve 55836308 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazı ekinde Birliğimize iletilen, Maputo Ticaret Müşavirliğimiz tarafından gönderilen bir yazıya atfen, Mozambik’te faaliyet gösteren Güney Afrika Merkezli Sasol firmasının boru hattı inşası için kaplanmış boru alımına yönelik ilan ettiği niyet beyanı ilanı ekte sunulmuştur.

EK: İhale İçin Niyet Beyanı (6 sayfa)

Üyelerimize duyurulur.