Tel : +90 442 233 33 89 |

İhale İlanı

İhale İlanı
30 Mart 2021

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’ndan gelen yazıya istinaden.

Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Yarımca Mahallesi, Derekenarı mevkiinde bulunan 6400 ada 2 parsel sayılı 8.002,35 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın
ESKİ İhale Yönetmeliğinin 29/b maddesi doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile satılması işi ihalesi 5 Nisan 2021 Pazartesi günü saat: 14.00′ de ESKİ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu huzurunda yapılacak olup, konuya ilişkin ihale ilan metni yazımız ekinde gönderilmiştir.

halelan64002

Üyelerimize duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text