Tel : +90 442 233 33 89 |

İhale İlanı

İhale İlanı
30 Mart 2021

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’ndan gelen yazıya istinaden.

Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Yarımca Mahallesi, Derekenarı mevkiinde bulunan 6400 ada 2 parsel sayılı 8.002,35 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın
ESKİ İhale Yönetmeliğinin 29/b maddesi doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile satılması işi ihalesi 5 Nisan 2021 Pazartesi günü saat: 14.00′ de ESKİ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu huzurunda yapılacak olup, konuya ilişkin ihale ilan metni yazımız ekinde gönderilmiştir.

halelan64002

Üyelerimize duyurulur.