Tel : +90 442 233 33 89 |

İhale İlanı

İhale İlanı
13 Temmuz 2023

Erzurum Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden;

İlimiz sınırları içerisinde bulunan Hazine adına kayıtlı taşınmaz malların 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre 08/08/2023 tarihinde yapılacak satış ihalelerine ait ilan metni ilişikte gönderilmiştir.

Ek: İhale İlan Metni (2 Sayfa)

İhale-İlanı-EK-1