Tel : +90 442 233 33 89 |

İhale İlanı

İhale İlanı
16 Eylül 2019

Erzurum Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gelen 11.09.2019 tarih ve E.11993 sayılı yazı.

İlimiz sınırları içerisinde bulunan Hazine adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz malların 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak satış ve kiralama ihalelerine ait ilan metni ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu ilan metninin, ilan tahtasına asılmak suretiyle ilgilenenlere duyurulmasını, ilan edildiğine dair tanzim edilen tutanağın bir örneğinin tarafımıza gönderilmesini arz/rica ederim.

Ek : İlan Metni (3 sayfa)