Tel : +90 442 233 33 89 |

İhale Uygulama Yönetmelikleri Değişikliği Hakkında

İhale Uygulama Yönetmelikleri Değişikliği Hakkında
7 Aralık 2021

30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete’de Kamu İhale Kurumu tarafından aşağıda adları geçen yönetmelikler yayımlanmıştır.

  •  Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  •  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  •  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayımlanan yönetmeliklerdeki değişikliklere dair bilgi notu ekte yer almaktadır.

EK:MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ ÖZETİ (1 sayfa)

”[10925
_ 06.12.2021 _ Ihale Uygulama Yonetmelikleri Degisikligi Hakkinda”]