Tel : +90 442 233 33 89 |

İhracat Beyannamelerinin Kapatılması

İhracat Beyannamelerinin Kapatılması
30 Aralık 2019

TOBB’dan gelen 23.12.2019 tarih ve 12680 sayılı yazı;

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 23.12.2019 tarihli ve E-00050634327 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı yazıda, ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesinin önem arz ettiği belirtilerek, 31 Aralık 2019 tarihi sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için gümrük idarelerinin açık bulundurulup ihracat işlemlerinin süratle tamamlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri’nin talimatlandırıldığı vurgulanarak, sürecin ihracatçılar ve nakliyeciler ile ilgili aşamalarının hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi hususu bildirilmiştir.

Bu itibarla, konunun Odanız üyesi ilgili firmalara duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla,