Tel : +90 442 233 33 89 |

İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı

İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı
4 Kasım 2020

TOBB’ dan gelen yazıya istinaden;

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Türkiye’de İklim Değişikliği Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, “İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı” başlatılmıştır.

Programın amacı; Türkiye’de iklim değişikliğine uyumun iyileştirilmesi, şehirlerin dayanıklılığının artırılması, doğal kaynakların ve ekosistemlerin korunması ve etkilenebilir ekonomik sektörlerin uyum kapasitesinin artırılmasıdır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.800.000 Avro olup, projelere %50 – %90 aralığında hibe sağlanması planlanmaktadır.

Proje sürelerinin 12 aydan az, 18 aydan fazla olmaması öngörülmekte olup, Programa, ticaret ve sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, yerel yönetimler, üniversiteler veya araştırma kurumları ve merkezleri, kalkınma ajansları ve kar amacı gütmeyen sendikalar ile kooperatifler katılım sağlayabilmektedir.

Hibe çağrısının öncelikleri; yerel iklim eylem planlarının ve stratejilerinin geliştirilmesi ve/veya karar verme araçlarının hazırlanması (modelleme, etki analizi), iklim değişikliğiyle ilgili risklerden kaçınmak ve bunlara maruz kalmayı azaltmak (su kıtlığı, kuraklık, orman yangınları, seller, aşırı hava olayları), iklim değişikliğinden etkilenen sektörlerin dayanıklılığının artırılması ve yenilikçi teknolojilerin ve sistemlerinin oluşturulması/uygulanması için Türkiye ve AB’deki kuruluşlar ve şehirlerarasında adaptasyon bilgi ve deneyimini artırmak olarak belirlenmiştir.

Programın çağrısı 14 Ekim 2020 tarihinde yapılmış olup son başvuru tarihi 30 Kasım 2020’dir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, “Hibe Programı Bilgilendirme Günlerinin (programın tanıtımı ve proje teklifi hazırlama konusunda)”, 2-4-6 Kasım tarihlerinde, çevrimiçi araçlar üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Hibe başvuru rehberi ile eklerine ve bilgilendirme günleri takvimi ile kayıt linkine “Türkiye’de İklim Değişikliği Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi”nin internet sitesi (https://iklimeuyum.org/) ve Sözleşme Makamının (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) internet sayfasındaki (https://ipa.gov.tr/) ihaleler bölümünden erişim sağlanmaktadır. Başvuru İngilizce dilinde yapılacak olup, çağrı ilanı ve eklerinin Türkçe çevirilerine aynı adreslerden ulaşılabilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.