Tel : +90 442 233 33 89 |

İlan

İlan
19 Ocak 2021

Erzurum Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden;

İlimiz sınırları içerisinde bulunan Hazine adına kayıtlı taşınmaz malların 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak satış ihalesine ait ilan metni ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu ilan metninin, ilan tahtasına asılmak suretiyle ilgilenenlere duyurulmasını, ilan edildiğine dair tanzim edilen tutanağın bir örneğinin tarafımıza gönderilmesini rica ederim.

Ek: İlan Metni (2 sayfa)

Üyelerimize duyurulur.