Tel : +90 442 233 33 89 |

İlan

İlan
1 Ocak 2022

Erzurum Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden;

İlimiz sınırları içerisinde bulunan Hazine adına kayıtlı taşınmaz malların 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak satış ve irtifak ihalesine ait ilan metni ilişikte gönderilmiştir.

Ek: İlan Metni (3 Sayfa)