Tel : +90 442 233 33 89 |

İlan

İlan
19 Ağustos 2022

Erzurum Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden;

İlimiz sınırları içerisinde bulunan Hazine adına kayıtlı taşınmaz malların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre yapılacak satış ihalelerine ait ilan metni ilişikte gönderilmiştir.

Ek: İlan Metni (3 Sayfa)

(281529)EK-1