Tel : +90 442 233 33 89 |

İlan

İlan
27 Ekim 2020

Erzurum Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden;

İlimiz sınırları içerisinde bulunan Hazine adına kayıtlı taşınmaz malların 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak satış ihalesine ait ilan metni ilişikte gönderilmiştir.

Ek: İlan (1 sayfa)

Üyelerimize duyurulur.