Tel : +90 442 233 33 89 |

İlimizde Faaliyet Gösteren Belediye ve Ticaret Sanayi Odasınca Ruhsatlı Konaklama Tesislerin Bakanlığımıza Bağlanması Hk.

İlimizde Faaliyet Gösteren Belediye ve Ticaret Sanayi Odasınca Ruhsatlı Konaklama Tesislerin Bakanlığımıza Bağlanması Hk.
19 Ekim 2021

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Turizm İşleri Şube Müdürlüğü’nden gelen 18.10.2021 tarih ve E-67115869-311.99-1823268 sayılı yazı,

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 18.07.2021 tarihli ve 7334 sayılı Kanunla değişiklik 5 inci maddesinde; yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin (Otel, Motel, Apart vb.), bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren yedi gün içinde Müdürlüğümüze işletme belge başvurusu yapma zorundalığı ve bir yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu ve turizm işletmesi belgesi almak için Müdürlüğümüze başvuruyu takiben yapılacak denetim sonucunda varsa belirlenen eksikliklerini, tebligat tarihinden itibaren otuz gün içerisinde gidererek turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu getirilmiş, Kanunun geçici 11 inci maddesi ile belgelendirilecek konaklama tesisleri ve plaj işletmelerinin nitelikleri ve denetimlerine ilişkin konuların ve belgelendirme usul ve esaslarının Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirleneceği hususları hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, Bakanlığımızca hazırlanan Basit Konaklama Tesisleri’ne İlişkin Yönetmelik 25.09.2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik doğrultusunda Bakanlığımızca hazırlanacak “Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi” için; İdarenizce bugüne kadar işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiş tüm konaklama tesislerinin irtibat ve adres bilgilerini içeren listenin Müdürlüğümüze ivedilikle iletilmesi, Yeni işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu yapılan konaklama işletmelerinin (Otel, Motel, Apart vb.) ruhsatlarının idarenizce verildiği tarih itibariyle irtibat ve adres bilgilerinin Müdürlüğümüze bildirilmesi,

Ayrıca yeni işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu yapılan konaklama işletmelerinin (Otel, Motel, Apart vb.) ruhsatlarının idarenizce verildiği tarih itibariyle yedi gün içinde Müdürlüğümüze başvuru yapmaları ve 25.09.2022 tarihine kadar “Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi” alması zorundalığı aksi taktirde faaliyetlerine başlayamayacakları, faaliyetlere izinsiz başlarsalar faaliyetlerinden men edileceği hususları bilgilendirmelerinin tesis yetkililerine yapılmasını,

Bilgilerinizi ve gereğini ivedikle arz ederim.