Tel : +90 442 233 33 89 |

Irak (IKBY) Gümrük Muafiyetleri

Irak (IKBY) Gümrük Muafiyetleri
17 Haziran 2020

İlgi : a) 15.05.2020 tarihli ve 4383 sayılı yazımız.
b) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 21.05.2020 tarihli ve E-00054498707 sayılı yazı.

İlgi(a)’da kayıtlı yazımızda, Irak’ta ilgili kurum, kuruluş ve makamlardan izin alınmış olması kaydıyla kamu yatırımları, stratejik veya önemli projeler vb. kapsamdaki faaliyetlerde kullanılmak üzere ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisi muafiyetlerinin yerel imalat sanayini korumak ve geliştirmek üzere durdurulduğunun açıklandığı belirtilmiştir.

Yazımızda, söz konusu kararın 28 Nisan 2019 tarihinden itibaren Irak (Irak Kürt Bölgesel YönetimiIKBY)’da üretim sürecinde kullanılacak her türlü hammadde/ara mamüller için uygulanan gümrük vergisinden muafiyet uygulamalarının, IKBY Ekonomi ve Maliye Bakanlığınca 23 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan talimat ile amacı, dayanağı ve gerekçesi ne olursa olsun mevcut bütün muafiyetlerin yürürlüğünün durdurulmasına karar verildiği vurgulanmıştır.

Bu defa, Erbil Gümrük Ataşeliği’nin Ticaret Bakanlığı’na muhatap ilgi(b)’de kayıtlı ekli yazısında son gelişmeler hakkında bilgi verilmektedir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı (2 sayfa)

Üyelerimize duyurulur.