Tel : +90 442 233 33 89 |

İran’a Yönelik Yaptırımların kaldırılması Süreci

İran’a Yönelik Yaptırımların kaldırılması Süreci
10 Aralık 2015

TOBB’ dan Odamıza gelen yazıda, İran’ın nükleer programını kısıtlaması karşılığında bu
ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların hafifletilmesini öngören Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na (KOEP) ilişkin özetle aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:
“İran’ın nükleer programını kısıtlaması karşılığında bu ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların hafifletilmesini öngören Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) 14 Temmuz 2015 tarihinde P5+ 1 ile İran arasında yürütülen müzakereler sonucunda imzalanmış ve söz konusu anlaşmayı onaylayan 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı 20 Temmuz 2015 tarihinde kabul edilmiştir. Anlaşma, ABD Kongresi’nde 17 Eylül 2015 tarihinde lehte oylanmış ve İran Anayasası Koruyucular Meclisi tarafından da “Kabul Edilme Günü” olarak onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
İran’ın nükleer programına ilişkin anlaşmada kayıtlı bir dizi tedbiri hayata geçirdiği Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından doğrulandığında, anlaşmanın uygulama süreci başlayacak olup, “Uygulama Günü” olarak adlandırılan bu tarihin 2015 Aralık sonu veya 2016 Ocak ayına tekabül etmesi öngörülmektedir.
“Kabul Edilme Günü” ile “Uygulama Günü” birbirinden farklı olmakla birlikte, İran’a yönelik
yaptırımlar “Uygulama Günü” belirleninceye kadar yürürlükte olacaktır.”
Bilgilere ilişkin güncel detaylı bilgi notu TOBB web sitesinin (www.tobb.org.tr)
“Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları-Ülke Duyuruları-İran” bölümünde yer almaktadır.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text