Tel : +90 442 233 33 89 |

İran Koronavirüs (Covid-19) Tedbirleri

İran Koronavirüs (Covid-19) Tedbirleri
30 Eylül 2020

Erzurum Valiliği’nden gelen yazıya istinaden;

ilgi: a) Sağlık Bakanlığının 25.06.2020 tarihli ve 1602 sayılı yazısı.
b) 03.06.2020 tarih ve 6435 sayılı yazımız.
c) l l.06.2020 tarih ve 6938 sayılı yazımız.
ç) İçişleri Bakanlığı iller İdaresi Genel Müdürlüğünün 15.09.2020 tarih ve 89780865-153- E.151O1 sayılı yazısı.

İlgi  (c)  yazımız  ile  bildirilen   Bakanlığımız   İller  İdaresi  Genel   Müdürlüğünün 1 1.06.2020 tarihli ve 9288 sayılı Genelgesi ile Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz yoluyla ülkemize giriş/çıkışlarına getirilen kısıtlamalar İran kara sınır kapılarından yolcu giriş/çıkışlarına yönelik hükümler hariç yürürlükten kaldırılmıştır.

Bakanlığımız İller İdaresi Genel  Müdürlüğünün  11.06.2020  tarihli  ve  9288 sayılı Genelgesi ile yeniden başlatılan İran-Türkiye uçak seferlerinin salgınının İran’daki mevcut seyri nedeniyle askıya alınması sonrasında lran’dan ülkemize giriş/çıkış yapmak isteyen kişilerin İran kara sınır kapılarına yönelmesi nedeniyle bu kapılardan geçmek isteyen yolcu sayısında ciddi bir artış meydana geldiği, bu nedenle İran kara sınır kapılarından giriş/çıkışlara ilişkin düzenleme yapılması ihtiyacının ortaya çıktığı Bakanlığımızın ilgi (ç) yazısı ile Valiliğimize bildirilmiştir.

Bu çerçevede;

İlgi (b) yazımız ile bildirilen Bakanlığımız İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.06.2020 tarihli ve 8751 sayılı Genelgesi ile düzenlenen uluslararası ticaret amacıyla ülkemizden transit geçecek araç ve şoförler ile ülkemize giriş/çıkış yapacak araç ve şoförlerin giriş/çıkış hususlarının bu genelgeden muaf olması ve sınır kapılarından geçişlerde Valiliklerin takdir yetkisinin saklı kalması kaydıyla;

Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmiş/belirlenecek tedbirler dahilinde, ekte yer alanların durumlarını belgelemeleri halinde İran ile olan kara sınır kapılarımızda yapılacak sağlık kontrolü neticesinde giriş/çıkışlarına müsaade edilmesi,

Konunun Mülki İdare Amirliklerince titizlikle takip edilerek görevli kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi hususlarında;

İRAN İLE OLAN KARA SINIR KAPILARIMIZDAN GİRİŞ/ÇIKIŞ YAPABİLECEK KİŞİLER

Ülkemize giriş yapabilecek kişiler;

 1. Diplomatik kişiler ile birinci derece yakınları,
 2. Ülkemizde oturum iznine (çalışma izni, eğitim kurumuna kayıt, lisans ve lisansüstü sınavlara girecek olanlar dahil) sahip olan kişiler ile bahse konu kişilerin eş ve çocukları,
 3. Aile cüzdanı veya onaylı nüfus kayıt örneği ibraz etmek kaydıyla Türk vatandaşı ile evli olup Türkiye’de ikameti olmayan yabancı uyruklu eşler,
 4. Evliliklerini henüz ülkemiz nüfus kütüklerine tescil etmemiş/edememiş olan vatandaşlarımızın, bu evliliklerinin yurt dışı temsilciliklerimizce tescil edilmesi/ belgelendirilmesi şartıyla eşleri, bu evlilikten doğmuş olduğunu gösteren belgeyi ibraz etmeleri şartıyla yabancı uyruklu çocukları,
 5. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen alt soylarına verilen resmi belge (Mavi Kart) hamilleri,
 6. Sağlık Bakanlığının ilgi (a) yazısında belirttiği şekilde uluslararası sağlık turizmi mevzuatına uygun olarak ülkemize gelecek yabancı hasta ve hasta yakınları,
 7. Türkiye ile İran arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yürütülmesi kapsamında ticari faaliyetlerini kanıtlayan belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla ülkemizde ticari bağları bulunan İran vatandaşları,

Not: Birinci maddede yer alan kişiler hariç ülkemize giriş yapacak olan kişiler bu haklarını pandemi tehlikesi geçene kadar yalnızca bir defa kullanabilecektir.)

Ülkemizden çıkış yapabilecek kişiler

 1. Diplomatik kişiler ile birinci derece yakınları,
 2. İran’da oturum iznine sahip olan Türk vatandaşları,
 3. İran vatandaşları ile evli olan Türk vatandaşları,
 4. Ülkemizden İran’a gitmek isteyen İran vatandaşları,
 5. Türkiye ile İran arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yürütülmesi kapsamında ticari faaliyetlerini kanıtlayan belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla İran’da ticari bağları olan Türk vatandaşları,

Not: Birinci maddede yer alan kişiler hariç ülkemizden çıkış yapacak olan kişiler bu haklarını pandemi tehlikesi geçene kadar yalnızca bir defa kullanabilecektir.)

Üyelerimize duyurulur.