Tel : +90 442 233 33 89 |

İran Menşeli İthalatta İmza ve Mühür Tasdiki Aranmasına İlişkin Not

İran Menşeli İthalatta İmza ve Mühür Tasdiki Aranmasına İlişkin Not
21 Ağustos 2017

TOBB’un 18.08.2017 tarih ve 12981 sayılı yazısı;

İlgi : Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 15.08.2017 tarihli ve E.89962 sayılı yazı.

 İran menşeli ürünlerin ithalatında 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren ithalata konu belgelerin ilgili konsolosluklarımız tarafından onaylanmış olma zorunluluğu getirileceğine ilişkin Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgi notu ektedir.

Bilgi Notu İçin Tıklayınız.