Tel : +90 442 233 33 89 |

İran’da Konfeksiyon Ürünleri Satan Şirketler İçin Düzenleme Genelgesi

İran’da Konfeksiyon Ürünleri Satan Şirketler İçin Düzenleme Genelgesi
23 Ocak 2017

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 13.12.2016 tarih ve 23763 sayılı yazı ile İran İslam Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin yazısına atfen; İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Mohammad Reza Nematzade tarafından 06.09.2016 tarihinde onaylanan ve 09.10.2016 tarihinde tebliğ edilerek, uygulanması için 3 aylık süre tanınan “İran’da Konfeksiyon Ürünleri Satışı Yapan Şirketler İçin Düzenleme Genelgesi”ne ilişkin aşağıda yer alan hususlar belirtilmiştir.

1. İran’da ihracat yapmak isteyen yabancı şirketlerin, ülkede bulunan temsilcileri ile resmi distribütörlük anlaşması imzalayıp, belgeyi bağlı olduğu Ticaret Odası, Dış İşleri Bakanlığı ve İran’ın dış temsilciliklerinde onaylatması ve onaylı belgenin ruhsat almak için İran Esnaf Odası’na sunması gerekir.

2. İran Esnaf Odası tarafında verilen ruhsat ilk aşamada 2 yıllık olup bu süre uzatılabilmektedir.

3. Yabancı firmanın ithalat yapabilmesi için, ithalat miktarının belirli bir kısmını ya İran’daki üreticilere vereceği sipariş ile tedarik etmesi veya İranlı temsilcisi ile ortak ya da tek başına İran’da üretim tesisi kurarak ilk 2 sene için ithalat miktarının %20’sini İran’da üretmesi ve söz konusu üretimin %50’sini başka bir ülkeye ihraç etmesi zorunludur. Ayrca 3. yıldan itibaren her yıl için İran’da üretim miktarında %5 artış gerekmektedir.

Mevzuata uymayan şirketlerin ürünleri kaçak ürün olarak değerlendirilecektir.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text