Tel : +90 442 233 33 89 |

İran’da Yolcu Beraberi Döviz Uygulamaları

İran’da Yolcu Beraberi Döviz Uygulamaları
27 Şubat 2020

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 13.02.2020 tarihli ve E-00052295495 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı ve ilişikte bir örneği sunulan yazıda, İran’a yolcu beraberi veya karayolu, denizyolu ve demiryolu ile döviz getirilmesi veya anılan ülkeden döviz çıkarılması ile ilgili uygulamalar ve bu uygulamalara yönelik takip edilmesi gereken usul/yöntem hakkında bilgi yer almaktadır.

Bilgilerini ve Odanız üyesi ilgili firmalara konu hakkında duyuru yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla…

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı (1 sayfa)