Tel : +90 442 233 33 89 |

İstanbul Havalimanı Gümrük İdareleri

İstanbul Havalimanı Gümrük İdareleri
1 Ekim 2019

TOBB’un 17.09.2019 tarih ve 9314 sayılı yazısı;

Bilgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 11.09.2019 tarihli ve E-00047529605 sayılı yazı.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ilgi’de kayıtlı yazıda, 09.09.2019 tarihli anılan Bakanlık Onayı ile İstanbul
Havalimanı yolcu salonunda hizmet vermek üzere İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü adıyla yeni bir gümrük müdürlüğü kurulmasının, hâlihazırda kargo ve yolcu işlemleri için hizmet veren İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü’nün aynı adla sadece kargo işlemlerini yürütmesinin; ayrıca, Atatürk Havalimanı’nın tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılmış olması nedeniyle Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü’nün de kapatılmasının uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Yazıda devamla, anılan Bölge Müdürlüğüne bağlı İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü’nün ise İstanbul
Havalimanı’ndaki yeni hizmet binasında olağan şekilde hizmet vermeye devam edeceği açıklanmıştır.

Bu itibarla, konu hakkında ilgili firmalarınızın bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla…