Tel : +90 442 233 33 89 |

İstihdam ve sosyal Yenilik Programı (EASI) Tanıtımı

İstihdam ve sosyal Yenilik Programı (EASI) Tanıtımı
30 Mart 2016

     TOBB’ dan Odamıza gelen yazıda; Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, kaliteli ve sürdürülebilir istihdamı, yeterli ve insana yaraşır sosyal korumayı, yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadeleyi, çalışma koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı’na (EASI) katılım anlaşması; Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Komisyonu arasında Şubat 2015’te imzalanmış, Anlaşmanın onaylandığına dair Bakanlar Kurulu Kararı ise 21/05/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi• Başkanlığı tarafından TOBB’a gönderilen 09/02/2016 tarihli ve 26905855-745-E.360 sayılı yazıda anılan Programın ülkemizdeki tanıtım faaliyetleri ve koordinasyonundan Daire Başkanlıklarının sorumlu olduğu belirtilmektedir. Tüm katılımcı ülkeler için Programa ayrılan toplam bütçe yaklaşık 920 milyon Avro olup, bütçenin % 61 ‘ini İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS); % 18’ini Avrupa İstihdam Hizmetleri (EURES) ve % 21 ‘ini Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik ayağı oluşturmaktadır.

Söz konusu Program kapsamında Ülkemizin yaklaşık 755 milyon Avro bütçeyi kapsayan PROGRESS ve Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik bileşenlerinden faydalanabileceği bilgisi verilmektedir. Bu programdan ülkemizin yeterince faydalanabilmesi amacıyla potansiyel proje başvuru sahipleri ve/veya faydalanıcıları ile ilgili paydaşların bilgi edinmeleri için http://www.ikg.gov.tr/tr-tr/easi.aspx linkinde yer almaktadır.