Tel : +90 442 233 33 89 |

İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hk.

İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hk.
11 Aralık 2015
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince TOBB de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan Komisyonun 12-13 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısında komisyonun çalışmalarının hızlı, etkin ve verimli sürdürebilmesini sağlamak amacıyla “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” imzalandığı bildirilmiştir.
Anılan prosedür gereğince Komisyon her yıl Ocak ayında toplanacaktır. İşyerleri tehlike sınıfına ilişkin itiraz taleplerini “Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu”nu eksiksiz olarak doldurularak bağlı oldukları üst işveren kuruluşları (TOBB, TİSK, TESK, Kamu-İş) aracılığı ile yapacakları, formda ilgili alanda ismi bildirilmiş olan itiraz sahibi işyeri/sektör temsilcisinin Bakanlıkta yapılacak toplantıya mutlaka katılması gerekmektedir. Temsilcinin katılmaması halinde talep değerlendirilmeye alınmayacaktır. Toplantı tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar gönderilen ve ÇSGB evrak biriminde kayda alınmış başvurular toplantı gündemine alınacaktır.
Bu itibarla iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlike sınıflarına yapılacak itirazların, www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar adresindeki formun doldurularak odamıza iletilmesi rica olunur.